"Ha kell a földed, elvesszük!"

Két esztendővel ezelőtt került elénk egy előterjesztés, melyben a jászberényi önkormányzat – többek közt – egy, a Jász-Plasztik Kft. két üzemegysége közti szűk magánterület megvásárlását helyezte kilátásba. Én már akkor (azaz 2014-ben) rákérdeztem, hogy mi a terve a városnak a szóban forgó területtel, esetleg tovább szándékozik-e majd adni egy harmadik személynek? A válasz természetesen elutasító volt.

A tegnapi napon újra elénk került a téma. Csak a mostani előterjesztésben már a kisajátítás gondolata is megjelent. Azaz, ha a város úgy dönt, hogy a szóban forgó szűk magánút elbirtoklása kifejezett önkormányzati érdek, úgy jogában áll azt pár ezüstforintért, a tulajdonos akaratával szembeszegülve is megszerezni.

Egykori sejtésem, hogy kinek állhat leginkább érdekében a két üzemegység közti út megszerzése csak megerősödött, mikor a január 14-i Jászkürt Újságban a következő sorokat olvastam: „A cég szeretné, ha a telephelyet kettévágó, funkcióját vesztett út átsorolása után nem akadályozná a fejlesztéseket.” Mindezt Kasza Lajos, a Jász-Plasztik Kft. első embere nyilatkozta.

http://www.jku.hu/…/ga…/story/653/parbeszed-a-vallalkozokkal 

Talán nem is kell ezt tovább magyarázni. Ahogyan a tegnapi ülésen is elmondtam: az erő, a pénz, a hatalom és az érdek újra mindent fölülírt. Mi ehhez nem asszisztáltunk, mi ebben nem vettük részt, a kisajátítás megindítását nem támogattuk.